Nordfjord - Loen sokn - MarsåBilde - Kart - Tekst

Marså

Bygdeskildring. Garden Marså

Marså ligg vestanfor innmarka til garden Rake. I nord grensar Marså mot utmarka til Rake og i nordaust grensar eit hjørne av garden mot Oppheim. Mot vest gresnar Marså mot garden Strand

I alle matriklane som er lagt til grunn for denne omtalen (1647, 1838 og 1886) har garden berre eitt bruk. I bygdesoga ny utgåve (prenta 1973) er det lsita opp 9 bruksnr under Marså. Då er plassen Storekvia skilt ut som eige bruk med nr 5 og same eigar har bruk nr 6, Skogli Nedre. Ved fjorden er det skilt frå tomter.

Marsaa har i dag gardsnr 83 i Stryn kommune. I matrikkeln frå 1838 fekk garden matrikklenr 2 i Olden skipreide og hadde då 5 som gammalt matrikkelnr. I matrikkelne frå 1886 fekk Marsaa gardsnr 2 i Indviken herred.