Nordfjord - Loen sokn - Marså - Storekvia (Skogli)Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Storekvia (Skogli)

Gård:Marså
Bruksnr: 1449/83/5
Bygsleplassen Storekvia, bruk nr 5 skilt frå nr 1 i 1926. Bruksnamn: Skogli. Bruk nr 6 (Skogli nedre) tilhøyrer same eigar og er ein del av eigdomen med hovenr 83/5. 83/6 vart utskilt frå nr 1 i 1937