Nordfjord - Loen sokn - Marså - Storekvia (Skogli)Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Storekvia (Skogli)

Eier/Bruker

Guttorm Elias Torgildsen Loøyra, f. 1794-09-20
Plassemann
Halsteen Guttormsen Loen, f. 1826-05-22
Plassemann
Anders Knudsen Loen, f. 1850-03-02
Ole Andreassen Strand, f. 1886-11-20, eier: 1926
Bygdeboka: SK på nr 5 i 1926 og sk på nr 6 i 1937
Anders Ingulv Strand, f. 1926-05-15, eier: 1937
Det er rekan med at Anders Olsen Skoglid på nr 5 i følgje bygdeboka er same personen som Anders Ingolf Olsen Skogli på nr 6. I så fall fekk han skjøyte på nr 5 i 1937 og på nr 6 i 1957