Nordfjord - Loen sokn - Marså - Storekvia (Skogli)Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Storekvia (Skogli)