Nordfjord - Loen sokn - Sande - VassendenDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Vassenden

Eier/Bruker

Christen Johannessen Tjugen, f. 1800-03-16
Bygslemann
Johannes Kristensen Tjugen, f. 1837-03-18
Bygslemann. Etter at Johannes døde i 1914, ser det ut som om sonen Christen og dottera Dortea flytta til bruk nr 2 som Christen bygsla frå 1915. Dei andre søskena var døde eller utvandra til Amerika. Det var sonen til eigaren av bruk nr 1 (Johan) som fekk plassen skilt ut som bruk nr 7 i 1915
Johan Olai Antonsen Sande, f. 1888-12-25, eier: 1915
Steinar Sande, f. 1921-01-20, eier: 1960
Bygdeboka: Sk. 1960. Driv hyttter og leirplass