Nordfjord - Loen sokn - Tjugen - OlabruketDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Olabruket

Gård:Tjugen
Bruksnr: 1449/71/1
Løpenr 1838:130
Ca. år: 2000, Tunet på Olabruket, bruk nr 1, på Tjugen
Tjugen er ein gamal gard. Garden var Munklelivsgods frå mellomalderen.Opphaveleg var grden eitt bruk, men vart delt i 2 jamstore bruk før1602.