Nordfjord - Loen sokn - RaudiBilde - Kart - Tekst

Raudi

Bygdeskildring. Garden Raudi

Garden Raudi ligg i den bratte fjellsida vest for Bødal. Garden grensar i vest mot Hogrenning og på nordsida i aust mot Bødal. Raudi har skosteig på sørsdia av vatent og grensar der mot Nesdal i aust.

Raudi er berre eitt bruk, og det har i lange periodar vore drive med bustad i Bødal. I det 19. århundre vågde brukaren seg til å bu på bruket, men i 1885 gjekk det ei stor steinskred over gardne. I Bødal er det eit bruk som heiter Raudiparten (bruk nr 7). Husa på Raudiparten i Bødal vart ikkje tekne under rasulukka i 1905, men ved rasulukka i 1936 tok båra også desse husa.

Raudi har i dag gardsnr 76 i Stryn kommune. I matrikkeln frå 1838 fekk garden matrikklenr 45 i Olden skipreide og hadde då 48 som gammalt matrikkelnr.