Nordfjord - Loen sokn - Raudi - RaudiDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Raudi

Gård:Raudi
Bruksnr: 1449/76/1
Løpenr 1838:139
Ca. år: 2000, Raudi sett mot Bødal og Nesodden
Bygdeboka: Raudiparten i Bødal og Raudi opphaveleg 1 pd i Raudi og 15 mk i Bødal. Låg saman frå 1614