Loen Bygdebase
LOKHIS

Tilbake til Startsiden

Loen - Lokhis

Felles MENY for
Adminstrator: Loen.lokhis
og Nettbrukarar: Loktest

Pålogging

Nettbrukarar. Loktest
Gard/bruk/eier
Personliste

Adminstrator: Loen.lokhis
Gard/bruk/eier.
Gard/bruk/eier. Nett 2016
Personliste

Felles for alle brukarar.
Kart og bilde
Flybilde-serie

Demo

Demo-mp4
Loktest (testbase)


(Lokalhistorisk informasjonssystem).
Database som alternativ til trykte bygdebøker

Loen.Lokhis: er ein bygdebase basert på Lokhis-modellen med gards- og slektshistorie for dei 15 gardane i Loen kyrkjesokn. Databasen har med alle bruk etablet før ca 1970 med alle tilknytta personar frå ca. 1750. Det er fullstendig personinformasjon fram til ca 1930 basert på offentlege arkivkjelder og tilfeldig dekning for seinara år basert på private kjelder.

Loen.lokhis er ein privat slektsdatabase som det berre er eigaren (databaseadministrator) som har tilgang til. Databasen vert drift lokalt. I tillegg til å dekke eige behov for lokalhistorie og slektsdata, har formålet med databasen vore å teste ut bygdebase som alternativ til trykte bygdebøker.

Loktest. For at eksterne brukarar skal få tilgang til informasjon frå Loen.Lokhis, har det blitt etablert ein kopibase som er utan detaljopplysningar om nolevande personar. Denne kopibasen er tilgjengeleg på den private nettstaden Loen-bilder.info under menyvalget Lokhis med tittel Loktest.