Nordfjord - Loen sokn - Rake - FredheimDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Fredheim

Gård:Rake
Bruksnr: 1449/82/28
Areal: totalt: 1,
Ca. år: 2018, Gårdskart. Originalkart for hele landet på internett hos NIBIO. Utsnitt som viser bustad med bruksnr 82/28 på Rake i Stryn kommune
Bygdeboka: Utskilt frå nr 1 i 1953. Bustad med bustadtomt på 0,9 dekar