Nordfjord - Loen sokn - Loen - Antunsbruket (Antonbruket)Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Antunsbruket (Antonbruket)

Ca. år: 2000, Bustadshuset på Antunsbruket i Loen