Nordfjord - Loen sokn - Loen - Antunsbruket (Antonbruket)Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Antunsbruket (Antonbruket)

Eier/Bruker

Jon Jokumson Loen (Nigard), bruker: 1711
Kilde: Bygdeboka, brukar 1711, 1 laup krongods
Jon Steffensen Bødal (Loen), f. 1681, bruker: 1717
Kilde: Bygdeboka, brukar 1717, gift med enka etter den førre bruikrene.
Jakob Abrahamson Loen, f. 1713, bruker: 1741
Kjelde: Bygdeboka. Brukar 1741. Gift med dottera på bruket, Dorte Jonsdatter Loen. I og med at begge mennene til mora heitte Jon er det uklart om det er Jon Jokumsen eller Jon Steffensen som var faren.
Abraham Jacobsen Loen, f. 1742, eier: 1767
Kilde: Bygdeboka, skjøte 1767 med H. P Finde for 90 riksdaler, død ugift 28 år gamal
Anton Larssen Loen, f. 1742, eier: 1770
Kilde: Bygdeboka, Skjøte 1770, bruket har namn etter han. Gift med søstera til brukaren som døde 28 år gamal
Jacob Anthoniussen Loen, f. 1777-04-25, eier: 1801
Kilde: Bygdeboka, skjøte 1801
Anton Jakobsen Loen, f. 1808-01-16, eier: 1833
Kilde: Bygdeboka, skjøte 1833
Ola Antonsen Loen, f. 1842-10-20, eier: 1865
Kilde: Bygdeboka, skjøte 1865
Ola Olsen Loen, f. 1877-08-22, eier: 1910
Kilde: Bygdeboka, skjøte 1910
Henrik Bertelsen Viken, f. 1887-02-20, bruker: 1912
Bygdeboka: Gift med enka Brite. Brukar 1912
Oskar Olsen Loen, f. 1900-06-29, eier: 1912
Kjelde Bygdeboka: Skjøyte 1912
Kåre O Loen, f. 1946-11-27
Alo: Tidspunktet for overtaking av bruket er ikkje registrert
Odd Ivar Loen, f. 1970
Alo: Tidspunktet for overtaking av bruket er ikkje registrert