Nordfjord - Loen sokn - Loen - Antunsbruket (Antonbruket)Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Antunsbruket (Antonbruket)

Kart over Loen ca 2000 som viser tunet på Antunsbruket (70/4) som rødt punkt