Nordfjord - Loen sokn - Loen - Antunsbruket (Antonbruket)Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Antunsbruket (Antonbruket)

Gardskart for Antunsbruket i Loen. Ca år 2001