Nordfjord - Loen sokn - Nesdal Ytre - AbrahamsbruketDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Abrahamsbruket

Gård:Nesdal Ytre
Bruksnr: 1449/79/3
Løpenr 1838:153
Ca. år: 1930, Vebyg206.jpg 1930062 / Bygning / Nesdal / Type: SON Gen / Sakris-bruket etter 1936