Nordfjord - Loen sokn - Opheim - UtigardDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Utigard

Gård:Opheim
Bruksnr: 1449/81/4
Løpenr 1838:14 (+15 i 1890)
Ca. år: 2001, Låven og småhus på Utigardsbruket (bruk nr 4) på Oppheim