Nordfjord - Loen sokn - Sande - Sande brn 1Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Sande brn 1

Gård:Sande
Bruksnr: 1449/73/1
Løpenr 1838:133
Ca. år: 2000, Sande (bruknr 1), sett fra vegen mot Lodalen (ved brygga til Lodalen)