Nordfjord - Loen sokn - Nesdal Ytre - PerbruketDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Perbruket

Gård:Nesdal Ytre
Bruksnr: 1449/79/1
Løpenr 1838:151
Ca. år: 1970, Vetil020.jpg 1970005 / Lodalen / Bygning / Per-bruket tidlig på 1970-tallet.