Nordfjord - Loen sokn - Nesdal Ytre - JobruketDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Jobruket

Gård:Nesdal Ytre
Bruksnr: 1449/79/2
Løpenr 1838:152
Ca. år: 1912, Bebyggelse Indre og Ytre Nesdal 1912 Utsnitt som viser Jo-bruket. (03 = våningshuset)