Nordfjord - Loen sokn - Rake - VollaneDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Vollane

Eier/Bruker

Rasmus Olsen Rake, bruker: 1654
Bygdeboka: br 1654. Bruket teke for skatt u. krona i 1680-åra
Henrik Rasmussen, bruker: 1722
Bygdeboka: B. 1722 1 pd. 18 1/2 mk., derav var 18 1/2 mk. krg. sk. f. 1728 p. 18 mk krg.; b. f. 1728 1/2 l. kg.. I 1728 ved åkerbyte fekk Ola Botolvson p. br. nr. 1 og og Lars på br. nr 4 utskilt av Henrik sitt bruk (nr. 6) det gods dei åtte her i br. (10 1/2 mk. og 14 mk) i mot at dei hjelpte Henrik med 3 rdl. 4 mk. k. kyrkjegods han då bygsla.
Anders Olsen Loen, bruker: 1742
Bygdeboka: Gift med enka Helga (enke etter Henrik Rasmussen)
Morten Larssen Rake, f. 1730, eier: 1753
Lars Mortensen Rake, f. 1752-10-01, bruker: 1783
Hans Arnessen Rødberg, f. 1768-09-19, bruker: 1794
Mattis Rasmussen Flo, f. 1780-01-23, bruker: 1821
Jacob Hanssen Rake, f. 1812-12-26, bruker: 1840
Bygdeboka: b. 1840, drog til Gulen
Anders Mathias Hanssen Rake, f. 1816-02-09, eier: 1858
Bygdeboka: sk 1858 og 1866 med lensm. P. Vik
Hans Anderssen Rake, f. 1846-09-25, eier: 1873
Anders Hansen Rake, f. 1872-09-03, eier: 1869
Einar Andreas Andersen Rake, f. 1906-04-30, eier: 1946
Arne Hans Rake, f. 1937-06-16
Kilde Bygdeboka. Arne Hans Einarson Rake er oppført som eigar/brukar under rettingar i bind 2. Tidspunkt for skøyte er ikkje oppgitt. Sorteringsår sett til 1970