Nordfjord - Loen sokn - Rake - VollaneDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Vollane

Kartutsnitt som viser tunet på bruket Vollane (bruk nr 6) på Rake. Kilde ØK