Nordfjord - Loen sokn - Rake - Ellingbruket (Klokkarbruket)Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Ellingbruket (Klokkarbruket)

Gård:Rake
Bruksnr: 1449/82/10
Løpenr 1838:8
Skilt frå bruk nr 6 i 1680. Var opphaveleg 1/2 laup som Olden kyrkje åtte