Nordfjord - Loen sokn - Opheim - StorsteinDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Storstein

Gård:Opheim
Bruksnr: 1449/81/7
Bruket var bygsleplass fram til 1919 då det vart skilt frå bruk 1 - 4