Nordfjord - Loen soknBildepunkt - Kart - Tekst

Loen sokn

Bygdeskildring. Loen sokn. Oversikt

Naturen

Ved fjorden er bygda relativt open, men innerst i Lodalen opplever ein fjella høgare og villare enn nokon anna stad i indre Nordfjord. For presentasjon av naturen vil eg ta i bruk noko som eg har kalle utsiktspunkt. Frå desse punkta er det med bilete som viser utsikten til alle kantar kombinert med omtale og namn på fjell, elvar, setrar m.v. I web-presntasjonen inngårt no utsiktspunkt (Bildepunkt)som ein del av visninga for Loen sokn.